Logo Main

The Forestias เมืองแห่งความสุขที่อาศัยอยู่บนผืนป่าย่านเมืองกรุง

คุณกิตตพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ President,Mannolia Quality Development Corporation Limited ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในสัปดาห์ที่ 10 ของหลักสูตร 2morrow Scaler รุ่นที่ 7 หลักสูตรการScaleและขยายธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรของนักธุรกิจที่ดีที่สุดในประเทศไทย  จัดโดย บจ. ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน (DURIAN)  ร่วมกับเหล่าพันธมิตร 2morrow Group และ FIRM ปัจจุบันจัดต่อเนื่องจัดมาถึงรุ่นที่ 7 โดยมีเครือข่ายทั้งผู้ประกอบการ นักธุรกิจชั้นนำ และมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและนานาชาติ ณ เดอะฟอเรสเทียส์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

โครงการคอนโดมีเนียมและบ้านเดี่ยวบางนา ที่อยู่ท่ามกลางผืนป่าและพื้นที่สีเขียวครอบคลุมถึง 56% ของภูมิทัศน์ทั้งหมด เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ป่า และผู้อยู่อาศัย The Forestias  เป็นโครงการ Theme project ที่แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ เพราะไม่ได้เพียงตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่างเมกะบางนา แต่ยังมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีขนาดพื้นที่เกินครึ่งของพื้นที่โครงการ จึงเป็นหนึ่งในโครงการ บ้านและคอนโดหรู ใกล้ห้างเมกะบางนา ที่รวมสิ่งที่ดีที่สุด ควบรวมความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อสินค้าและการใช้ชีวิต รวมถึงการพักผ่อนในพื้นที่สีเขียว และยังคำนึงถึงการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกัน เรามีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ แบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของพื้นที่สีเขียว และเหล่าบรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในระบบนิเวศที่เหมาะสม

ที่เลี้ยงปลาสลิด สู่ปอดแห่งใหม่ในเมืองกรุง

เมื่อก่อนพื้นที่ในโครงการแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงปลาสลิด ที่ดินเปล่า ตอนที่โครงการเข้ามาเป็นความโชคดีที่ได้ที่ดิน 243 ไร่ จากนั้นคุณกิตตพันธุ์ได้เก็บรวบรวมพื้นที่ไปเรื่อย ๆ จนตอนนี้ภายในโครงการมีพื้นที่ 400 กว่าไร่  และเกิดเป็นแนวคิด “From on well being” การคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้ ไม่ใช่แค่มนุษย์แต่รวมถึงสัตว์ ต้นไม้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกัน ภายใต้  From on well being เราอยากจะข้ามาพัฒนาของโครงการไม่ได้คิดถึงแค่การตอบสนองสำหรับที่อยุ่อาศัยเท่านั้น แต่การอยู่อาศัยของมนุษย์นั้น ต้องทำให้สัตว์ และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุข นั่นคือสิ่งที่ The Forestias ให้ความสำคัญ

จุดเริ่มต้นของโครงการสร้างป่าใหญ่ ใจกลางกรุง

ในการทำโครงการได้ศึกษาย้อนไปว่าจะสามารถต่อประโยชน์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้าง ตอนนี้โลกมีปัญหาโลกร้อน มีการบริโภคพลังสูงเกินกว่าเหตุ มีการใช้ทรัพยากรเกินกว่าเหตุ แต่อีกเรื่องที่สำคัญมาก ๆ คือ มนุษย์เรากำลังอยู่ในขั้นที่มีความสุขน้อยลงเรื่อย ๆ ปัจจุบันมีข่าวการฆ่าตัวตายเป็นอัตราที่สูงมาก วันนี้เราเห็นข่าวเด็ก 8 ขวบ ฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก ต้องหันมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเรา นอกจากในเรื่องพลังงานแล้ว พบว่าทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเสร้าเพิ่มมากขึ้น เราจะสร้างโครงการอย่างไรเพื่อสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้น

มนุษย์และความสุขขั้นสูงสุด

ผลจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า นักศึกษาเมื่อจบมาแล้วทำงานจนถึงวัยเกษียณ เมื่อไปถามว่าอะไรคือความสุขที่สำคัญที่สุด คำตอบไม่ใช่เรื่องเงิน หรือตำแหน่ง แต่คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบ ๆ ตัวเรา การที่เราสามารถที่จะมีเพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง ที่ไปมาหาสู่กัน พูดคุยกันได้ และแบ่งปันความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยกัน นั่นคือความสุขขั้นสูงสุด มนุษย์เราไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านั้น

เมืองที่ออกแบบสำหรับคนทุกวัย

เราอยากสร้างเมืองที่คนอยู่อาศัยมีความสุข อยากสร้างเมืองให้คนที่อยู่ในเมืองนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ ตั้งแต่เด็ก ๆ ตลอดจนผู้สูงอายุ สามารถมีที่อยู่อาศัยเหมาะสมสำหรับตัวเองได้ เวลาพัฒนาเรื่องการออกแบบ เราคิดว่าเป็นไปได้ในการหาพื้นที่ที่ทำให้คนทุกคน ทุกวัย อยู่ร่วมกันได้ การที่คนเรามีความต้องการที่แตกต่างกันมาก ๆ มันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ที่เพียงที่เดียว สามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้น The Forestias เป็นการขยายในการสร้างที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมในแต่ละวัย ความต้องการของคน ในวัยเด็ก ต้องการที่วิ่งเล่น ขณะเดียวกันผู้สูงอายุต้องการความปลอดภัยมาก ๆ ทุกคนมีฟังก์ชันเป็นของตัวเอง แต่มีที่ส่วนกลางที่ทำให้ทุกคนสามารถมาพบเจอกัน

การสร้างเมือง สร้างความสุข สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

โครงการ เดอะ ฟอเรสเทีย มีฟังก์ชั่นสำคัญอยู่ 2 เรี่อง คือ

1. อยากสร้างสถานที่เป็นเมืองเพื่อให้คนทุกวัยมีพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่อาคารหรือพื้นที่ในห้อง แต่สร้างเมืองหรือคอมมูนิตี้ที่ทำให้คนทุกวัยมีที่ที่เหมาะสมกับตัวเอง ให้เราจินตนาการว่าเรามีคุณตา คุณยาย ที่สูงอายุ แล้วท่านมีที่ที่เหมาะสมกับตัวเอง เป็นที่ที่มีความปลอดภัยสูงที่สุด  เช่น ผู้สูงอายุตัดเล็บเองไม่ได้ ขณะนี้อากาศของประเทศเราอุณหภูมิสูงมาก การออกไปข้างนอก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในร่างกายของผู้สูงอายุ นี่คือความละเอียดอ่อนของการออกแบบ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราแยกการทำงานของโครงการออกมา

2. เรื่องของพื้นที่สีเขียว คุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในกรุงเทพค่อนข้างต่ำมาก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก เผยว่ามนุษย์ 1 คนควรมีพื้นที่สีเขียวที่อยู่รอบตัวเองเฉลี่ยประมาณ 9 ตารางเมตรต่อคน แต่กรุงเทพของเรา มีแค่ 3.3 ตารางเมตร โดยกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายว่าจะทำให้ได้ 6 ตารางเมตร ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ ประเทศไทยกำลังมีปัญหาพื้นที่สีเขียวในเมืองมีน้อยมาก ๆ และไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่กลับหายไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้โครงการ The Forestias  จึงเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้

พื้นที่สีเขียวและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกว่า การที่มนุษย์มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่สีเขียวที่มีประสิทธิภาพทำให้สมองมีกระบวนการในการคิด การพิจารณาที่ดีขึ้น ทำให้เด็กมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส มีความสุขทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น ทำให้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น อันเนื่องมาจากสุขภาพจิตใจ โครงการนี้สร้างขึ้นเพื่ออยากสร้างเมืองให้คนทุกวัยมีที่อยู่อาศัยของตัวเอง แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ คนกลุ่มนั้นสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ และมีพื้นที่สีเขียว เพื่อให้คนในเมืองสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

บางนา แลนมาร์คที่น่าสนใจในอนาคต

บางนาเป็นพื้นที่ตั้งของโครงการรายล้อมไปด้วยการคมนาคมที่มีความสะดวก มีสนามบินสุวรรณภูมิ มีการสร้างทางด่วน และจะมีรถไฟฟ้าเกิดขึ้น ซึ่งคุณกิตติพันธุ์มองว่าพื้นที่ตรงนี้ตอบโจทย์ในทุกด้าน ทุกคนมองว่าบางนาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ โดยใน The Forestias เองได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ WhizDom Condo, Mulberry Grove Residence, The Forest และ The Aspen Tree

โครงการ The Forestias เกิดจากความคิดที่อยากสร้างที่อยู่ให้ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็มีเวลาและพื้นที่ที่คนในครอบครัวมารวมกันได้ นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนที่เป็นการดูแลผู้ที่เข้ามาตั้งแต่เข้ามาจนถึงวันที่ไม่อยู่ในที่นี่แล้ว คุณกิตติพันธุ์เองบอกว่าโชคดีที่ได้ทำงานกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ กว่า 400 บริษัท และทุกคนมองว่าอยากให้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่สุด นอกจากนี้คุณกิตติพันธุ์ได้กล่าวว่าในโครงการนี้มีการเริ่มปลูกต้นไม้จากเมล็ดเพื่อช่วยให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและโตอย่างยั่งยืน และยังมีสัตว์ต่าง ๆ ตามมาด้วย โดยเชื่อว่านกกว่า 200 สายพันธุ์จะกลับมายังบริเวณนี้

การสร้างป่าในเมืองกรุงของโครงการ นอกจากจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของที่ตั้ง ที่เป็นทำเลทอง มีความสะดวกในการคมนาคม ตั้งอยู่ใกล้ห้างชั้นนำ เป็นที่อยู่อาศัยให้กับคนในทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “From on well being” ที่จะทำให้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติ และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

ประสบการณ์ดี ๆ แบบมีเงินก็ซื้อไม่ได้เช่นนี้ มีที่หลักสูตร 2morrow Scaler เท่านั้น

ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่

Website : 2morrowscalerDurianCorp

Facebook : 2morrowscalerDurianCorp

#2morrowScaler #2MS7

#DURIAN #2morrowGroup #FIRM #หลักสูตรผู้บริหาร

#TheForestiasbyMQDCสุดยอดแนวคิดLivingGreen #กิตติพันธุ์อุยยามะพันธุ์

Share Article

Related Posts

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! 2morrow Scaler รุ่นที่ 8

จัดใหญ่ วันปิดหลักสูตร 2morrow Scaler รุ่น 7 พร้อมเหล่า Directors กล่าวจบงานอย่างสวยงาม

2morrow Scaler 7 บุกถ้ำมังกร บริษัท อมิตา โรงงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

พิธีปิดหลักสูตร 2morrow Scaler รุ่น 7 อย่างยิ่งใหญ่ เชิญพรรคการเมืองเปิดนโยบายเศรษฐกิจเลือกตั้ง 66

2morrow Scaler 7 บุกถ้ำมังกร The Forestias by MQDC เมืองแห่งความสุขที่ยั่งยืน

3 องค์กรสนับสนุนเงินทุน สร้างโอกาส Startup ยกระดับ SMEs ไทย