Logo Main

Alumni

2morrow Scaler รุ่นที่ 7

ตุ้ย

กตัญชลี สิทธิพรหม

ผู้บริหาร

สถานีบริการปั๊มน้ำมัน ปตท. อุดรธานี (OR)

เล็ก

กนกพร โพธิ์ศรี

Owner

Friendly Cash Co., Ltd.

มีญ่า

กุลกัลญา บุญปั้น

CEO & Co-founder

Neohaven Co., Ltd.

จอม

จอมพล หนูนาค

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปลื้ม

จิตาภา สุวรรณวิก

Business Development Manager

Thitaram Consultant Co., Ltd.

ปีเตอร์

จิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์

Executive Vice President - Wealth Management

Southeast Life Insurance PLC.

เหมียว

จิราภรณ์ มณีเทศ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

โอ๋

จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์

CMO

Acis Professional Center Co., Ltd.

เต้ย

จุฑามาศ ปานนาค

Assistant to CEO

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ต้น

เจษฎากร สมิทธิอรรถกร

CEO

Data Wow Co., Ltd.

กวาง

ณัฐดนัย อินทรสุขศรี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นาย

ดิตถพงษ์ บุญอำพล

CEO

N.P. Medical Co., Ltd.

ตอน

ทนงค์ศักดิ์ แซ่เอี้ยว

กรรมการ

บริษัท เริ่มใหม่ จำกัด (แบรนด์ Yuedpao)

อุ้ม

ทักษอร คงคาประเสริฐ

CEO

Anya Meditec Co., Ltd.

จุ๊บ

ทิพยจันทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา

Chief Executive Officer

The Leo Burnett Thailand

ตั้น

ธนภัทร์ สุขะมงคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

Patco group

นัท

ธันย์จิรา พลวัฒน์ธนากุล

ผู้บริหารฝ่ายการลงทุน

Wealth Exclusive Co., Ltd

ทาม

ธีรวัฒน์ ไชยธีรัตต์

Business Development

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ปิ๊ก

นิธิพัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง

MD

2Us Co., Ltd.

บอส

ปฏิภาณ ธนพัฒน์ภิญโญ

กรรมการผู้จัดการ

PPP OIL Co., Ltd.

ฟ้าใส

ปวีณสุดา ดรูอิ้น

Miss Universe Thailand 2019 / Co-Founder

DHANIANYA Co., Ltd.

บอล

ปิยะ จิราภาพงศา

Deputy Managing Director

Turnkey Communication Services PCL.

ใหม่

เปรมศิริ ดิลกปรีชากุล

Managing Director

Siam PR Consultant Co., Ltd.

เอ็กซ์

พีระศันติ์ คล้ายสังข์

Vice President

SCGJWD Logistics PCL.

เพิ่ม

เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต

Founder & CEO

PraIn FinTech Co., Ltd.

หรั่ง

มนต์ชัย รุ่งชาญชัย

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สิงห์โตทองไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พงศ์

ยุวพงศ์ สุทธินันท์

Managing director / CFO

บริษัท เฟิร์สคลาส อินโนเวชั่น จำกัด

นุช

รภัสษร ฮุนพงษ์สิมานนท์

กรรมการบริหาร

บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด

โรจน์

รุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา

Co-Founder, Managing Director

บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์

แอ้ม

วชรวรรธน์ ปิยะรัตนมงคล

Head of Learning and Leadership Solutions (ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กร)

AirAsia Academy - Thailand

ริชาร์ต

วัชราทิตย์ เกษศรี

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท รีพอร์ตเตอร์ เจอร์นี่ จำกัด

อ้อม

วัชราภรณ์ ดอนแสง

CEO

CodeKids Company & Dig Dig Company and Node Validator of Bitkub Blockchain

ตุ้ย

วิทูร สมบูรณ์

เจ้าของกิจการ

SNS Management Co., Ltd.

วิป

วิปร วิประกษิต

ผู้จัดการ

บริษัท แอท-ยีนส์ จํากัด

บอย

วิภาส อรรถพูลทรัพย์

Deputy Director

CEED Thailand

เฟิร์น

วิรากานต์ ตติเวชกุล

General Manager

Thongsuay Co., Ltd.

ป๋อง

วีระ พฤกษ์วัฒนานนท์

Executive Director and Senior Managing Director

CTG2002 Co., Ltd.

จ้อน

ศุรสิทธิ์ กาญจนรินทร์

Advisor to Executive Members

บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ปู้

สนิทัศน์ อิสรีย์นเรศ

Sales Manager

Richie Natural Oil Co., Ltd.

พิณ

สัณฐิตา เกษมทองศรี

Assist to President

Chai Watana Tannery Group PCL.

อั้ม

สัณฐิติ์ ผลภาษี

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK

นิว

สินโชค พิริโยทัยสกุล

นักลงทุนส่วนบุคคล

บริษัท แฮปปิโอ้เพลส จำกัด

ฮัท

อนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล

หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย

IAS Advisory Co., Ltd.

เอส

อนุสิทธิ์ ถึงสุข

CEO

Genius Cover Communication Co., Ltd.

ออง

ออง ทิฮา

CEO

Green Earth Power (Thailand) Co., Ltd.

อเล็กซ์

อัครเดช จันทรเดชา

Financial Advisor and Co-founder

Yak Green Co., Ltd.

มิน

เอกธัช ภัทระโภคพัฐ

Director of Project Development Department

TED Fund

หนึ่ง

เอนก เวชพันธุ์

CEO & Co-founder

บริษัท น้ำใส ไทย จำกัด

เท็ดดี้

กัมปนาท วงศ์หงษ์กุล

CEO

DYMAXTION Corporation 88 Co., Ltd.