Logo Main

Alumni

2morrow Scaler รุ่นที่ 4

กิ๊ต

กฤศธนฎา สื่อไพศาล

Chief Business Development

P Property and Development

เพชร

กวินวัชร์ เลิศอัศวเวคิน

กรรมการผู้จัดการ

PHR Million Lab Company Limited

ข้าวโอ๊ต

เกศรา เกิดศุข

ประธานบริหาร

บริษัท เบลลิสสิโม (ประเทศไทย) จำกัด

บิค

กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์

Advisor to the Board of Directors

List Sotheby's International Realty

โต

จารุวร สุขพันธุ์ถาวร

กรรมการ

บริษัท ตัน แอสเซ็ท จำกัด

ตั้ม

จารุวรรณ เป็งมล

ผู้อำนวยการส่วนบริหารกลยุทธ์และประเมินผล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พัทยา

ชัชฎาพร กาญจนชัยภูมิ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด

ชัย

ชัยชนะ มิตรพันธ์

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กนิกส์ (องค์การมหาชน)

น้ำหวาน

ฐิตารีย์ จันทพันธ์

Sale Manager

บริษัท เทริน์คีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ภัทร

ณัฏฐกรณ์ ชัยสวัสดิ์

CEO

Wealth2morrow

มายด์

ดลหทัย ทีนะกุล

CEO

Haewon

ต่อ

ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รัสเซีย

ธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ

CMO

บริษัท กรัน เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

ทอม

ธเนศ ลีลาภรณ์

ผู้บริหารมืออาชีพ

หจก.โคลเวอร์ กรุ๊ป เน็ทเวิร์ค

น้อย

นิภา อภิรัตนรุ่งเรือง

Senior Vice President

Bless Asset Group Co.,Ltd.

เนาว์

เนาวรัตน์ เจริญประพิณ

Chief Production Officer

Money Chat

วี

ปวริศา ชุมวิกรานต์

CMO

LINE MOBILE ประเทศไทย

ลิสะ

พจมาน เฟื่องอารมย์

Executive Vice President

Customer Solution, Thai Reinsurance Company Limited

อ๋อม

พรรณอวิกา ลิมปะพันธุ์

Managing Director

The Fifth Thursday Company

น้าด

พลวัฒน์ ศุขจรัส

Founder

AV Group

พลอย

พลอยกาญจน์ โพธิพิมพานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กลุ่มทองหล่อ จำกัด

ฟาง

พิรดา อิงค์ธเนศ

Assistant to CEO

Dataone Asia Co., Ltd.

เป๊ก

พุฒิมาส วุฒิวณิชย์

กรรมการบริหาร

To Create World Co.,Ltd

หนิง

ภควดี อมรพิทักษ์กูล

MD

Herb Plus

ภัค

ภัค บุญสูง

Trainer/Coach/Facilitator

Personal

กุ๊กกู๋

ภัทรนิษฐ์ บุณยรัตพันธุ์

Managing Director

Haru Digital Co.,Ltd.

อู๊ดโย่ง

ภูมิพันธ์ บุญญาปะมัย

Chairman

TKI Perpetual Co.,Ltd.

ภู

ภูวนันท์ กิตติสุบรรณ

CEO

The Next Real Estate Co.,Ltd.

จู๊ฟ

รัฐพล ภักดีภูมิ

President and CEO

General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.

โน้ต

รีวิน เพทายบรรลือ

Partner and Managing Director

บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ปริ๊นซ์

วธัญญู กุลบวรวงษ์

CEO

THAI DATA ENTERPRISE Co.,Ltd

เตย

วรลัญจ์ แต้ไพสิฐพงษ์

Business Development Manager

Thanathip and Partners Law Firm

เบน

วิทวัส พันธ์พานิช

Country Head and Partner

LiB Consulting

แอ๊ด

ศิวรุจน์ ดิลกโรจน์ธีรกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็มเอชซี กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด

เอิด

สยาม เตียวตรานนท์

MD

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

โจ้

สรวิช สนธิจิรวงศ์

Chief Business Development Officer

บริษัท เดอะซิกเนเจอร์แบรนด์ จำกัด

ตุ๋ย

สืบวงษ์ สุขะมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด

โทนี่

สุนทร เลาหพัฒนวงศ์

CEO

A-List Intergroup

มั่ม

สุพิชา เปาวรัตน์

AVP Corporate Communications

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

หนุ่ย

สุเมธ โสตถิธีระธรรม

Business development

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

เฟิร์ส

แสงเดือน นีวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค.ซี.พี. มาสเตอร์ไทย จำกัด

แอร์

โสฬส ศิลารัตน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไททัน เมทัล จำกัด

นุช

อธิชนันทน์ ลิมป์ปิยะชาติ

GM

บริษัท อัมรินทร์สตีล จำกัด

ปุ๊ก

อนุพล สอนเผือก

Founder and Managing Director

บริษัท ทรานส์ ไทย เรยเวย์ จำกัด

โอ

อนุรักษ์ บรรณจงขจร

เจ้าของบริษัท

9naliga

หยก

อรรคพล หยกยิ่งยง

CEO

Hopeful

ปุ๊กกี้

อลิษา ครองพาณิชย์

Supply Chain Manager

P.S.P. Specialties Co.,Ltd.

ยูกิ

อุณาวรรณ ตั้งคารวคุณ

CEO

Millary Co., Ltd.

เอก

เอกพล ไววิทย์ลิขิต

Managing Director

บริษัท เกรียงไทยวัฒนาอินเตอร์เทรด จำกัด