2morrow_w-4

COURSE DETAILS

REGISTER ONLINE

คุณวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการหลักสูตร และผู้ร่วมก่อตั้ง

และประธานกรรมการบริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด (BizzUp) 

The Sky's The Limit

ABOUT & MENTORS
2morrow Scaler

ตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า ความมั่งคั่งไม่ได้จํากัดอยู่ที่พรมแดนของประเทศใดๆ
ด้วยพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้กรอบความคิด การลงทุน
และการขยายธุรกิจในปัจจุบัน มีความแตกต่าง หลากหลาย กว่ายุคใดๆในอดีต


เราทุกคนสามารถสร้างความมั่งคั่งและขยายธุรกิจได้ไม่จํากัด
เพียงแต่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง

“2MORROW SCALER”

มุ่งมั่นในการสร้างสังคม คุณภาพ เปิดมุมมองที่หลากหลาย

“เพื่อให้โลกของการลงทุน และธุรกิจของคุณ

กว้างไกลขึ้นกว่าเดิม”

โดยเชื่อมโยงพันธมิตรหลากหลาย

เปิดโอกาสให้คุณสร้างธุรกิจข้ามพรมแดนประเทศใดๆ

ให้คนพิเศษเช่นคุณสําเร็จได้อย่าง “Beyond Frontiers”

คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

กรรมการหลักสูตรและผู้ร่วมก่อตั้ง

CEO & Founder Stock2Morrow

และผู้ก่อตั้ง 2Morrow Group

คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

กรรมการหลักสูตรและผู้ร่วมก่อตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เฟิร์ม จำกัด 

ที่ปรึกษาธรรมนูญธุรกิจครอบครัว

คุณโอฬาร วีระนนท์

กรรมการหลักสูตรและผู้ร่วมก่อตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง
บจ. ดูเรียน คอร์ปอเรชั่น (DURIAN)

คุณประกาศิต ทิตาราม

กรรมการหลักสูตร CEO

บจ.อัพสกิล โซลูชั่น

YOU ARE THE ONE!

หลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อ 'คนสำคัญเช่นคุณ'

 • ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ทายาทธุรกิจ (Successors) ที่ต้องการขยายธุรกิจ โดยไร้เส้นแดนใดๆ มาเป็นข้อจํากัดโอกาสในการเติบโตของคุณ
 
 • ผู้บริหารมืออาชีพ (Top Management)
 
 • นักลงทุนชั้นนํา ที่ต้องการขยายมุมมองและโอกาสในการลงทุน
 
 • ผู้ที่ต้องการเชื่อมโยงสู่โลกธุรกิจและการลงทุนที่ไร้พรมแดน
Business Card

12

สัปดาห์

แห่งการเรียนรู้
การ SCALE ธุรกิจแบบไร้พรมแดน

3

DDT

(Dragon’s Den Trip)
ทั้งใน และต่างประเทศ

5

ประสบการณ์
การก่อตั้งและบริหารธุรกิจ
จากทุกมุมโลก

 

26

ถ้ำมังกร
ฟังประสบการณ์แบบ Exclusive

 

12

3

5

26

สัปดาห์

แห่งการเรียนรู้
การ SCALE ธุรกิจแบบไร้พรมแดน

DDT

(Dragon’s Den Trip)
ทั้งใน และต่างประเทศ

ประสบการณ์
การก่อตั้งและบริหารธุรกิจ
จากทุกมุมโลก

 

ถ้ำมังกร
ฟังประสบการณ์แบบ Exclusive

 

Keys To Success

กุญแจแห่งความสําเร็จ

3E

ด้วย 3 Module การเรียนรู้ ที่เจาะเข้าไปถึงแก่นของการขยายธุรกิจ และการลงทุนให้ขยายและเติบโต ปลดล็อคข้อจํากัดใดๆ ที่เคยมีมา เราออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ ที่ทําให้คุณ SCALE ได้ อย่างที่ใครก็ยากจะตามทัน เสริมด้วยการดูงานและกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ ที่จะทําให้คุณไม่ได้เติบแต่เพียงแค่โลกธุรกิจและการลงทุน แต่คือเครือข่ายความสัมพันธ์ (Network & Connection) ที่คัดสรรสังคมคุณภาพเพื่อคุณ

ENERGIZE

ENERGIZE

 • Mindset
 • Entrepreneurial Restructuring
 • Financial Strategy
  (Common Watch-out)
 • Legal
 • BIG DATA

EXPAND

EXPAND

 • BIG Picture
 • Extract the continent.
  (USA / EU / ASIA / CHINA)
 • Sensational Investment
 • Business Model
  (ICO & Block Chain / IOT / AI)

EXIT

EXIT

 • Listing (Thai + Inter)
 • M&A (Thai + Inter)
 • Risk Management
 • Life after Exit

EXCITEMENT

EXCITEMENT

Enjoy All The Best Activities Together
รายละเอียดการอบรม
 • รับสมัครแล้ววันนี้ จำนวนจำกัด (1st Come, 1st Serve)
 • อบรม : ทุกวันพุธ เวลา 13.00-18.30 น.
 • จำนวน 12 ครั้ง รวมท้ังกิจกรรม DDT (Dragon's Den Trip) ในประเทศ 1 ครั้ง และ ต่างประเทศ 1 ครั้ง
 • สถานที่อบรม : อบรมในห้อง 5 ครั้ง
 • อบรม ณ สถานที่ของผู้ประกอบการอีก 5 แห่ง ในรูปแบบ "บุกถ้ำมังกรธุรกิจ"
หลังจบหลักสูตร
 • มุ่งเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิด และมุมมองจากวิทยากร
 • ผู้เรียนสามารถ SCALE UP ธุรกิจจริง
 • แลกเปลี่ยนมุมคิด ถามและตอบสด จากผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารชั้นนำ ในบรรยากาศทั้งในห้องอบรม และสถานที่จริง แบบเจาะลึก ชัดเจน ตรงประเด็น
กิจกรรมในหลักสูตร
 • บุกถ้ำมังกร : การเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานที่ประกอบกิจการจริง ของผู้ประกอบการชั้นนำ ที่เป็นต้นแบบในการ Scale ธุรกิจอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศ
 • DDT (Dragon's Den Trip) : ไม่ใช่แค่การดูงานทั่วไป แต่คือการเข้าไปนั่งคุยกับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมสายสัมพันธ์เพื่อพวกเราชาว 2morrow Scaler เท่านั้น
 • Domestic DDT
 • Workshop : What We learn form Scaler
 • Workshop : สุมหัวคิด สร้างธุรกิจในแบบ Scaler
 • โสเหร่ : รู้จักเหล่า Scaler เพื่อนร่วมรุ่นมากขึ้นผ่านกิจกรรม
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ (Night Activities)
 • หลากหลาย Workshop การลงทุน ความคิดสร้างสรรค์ และการขยายธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • 189,000 บาท ตลอดโครงการ (ไม่รวม VAT)
 • รวมกิจกรรม DDT (Dragon's Den Trip) ในประเทศ 1 ครั้ง และ ต่างประเทศ 1 ครั้ง
รายละเอียดการอบรม
 • รับสมัครแล้ววันนี้ จำนวนจำกัด (1st Come, 1st Serve)
 • อบรม : ทุกวันพุธ เวลา 13.00-18.30 น.
 • จำนวน 12 ครั้ง รวมท้ังกิจกรรม DDT (Dragon's Den Trip) ในประเทศ 1 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง
 • สถานที่อบรม : อบรมในห้อง 5 ครั้ง
 • อบรม ณ สถานที่ของผู้ประกอบการอีก 5 แห่ง ในรูปแบบ "บุกถ้ำมังกรธุรกิจ"
หลังจบหลักสูตร
 • มุ่งเน้นถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิด และมุมมองจากวิทยากร
 • ผู้เรียนสามารถ SCALE UP ธุรกิจจริง
 • แลกเปลี่ยนมุมคิด ถามและตอบสด จากผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารชั้นนำ ในบรรยากาศทั้งในห้องอบรม และสถานที่จริง แบบเจาะลึก ชัดเจน ตรงประเด็น
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 • 189,000 บาท ตลอดโครงการ (ไม่รวม VAT)
 • รวมกิจกรรม DDT (Dragon's Den Trip) ในประเทศ 1 ครั้ง และ ต่างประเทศ 1 ครั้ง
กิจกรรมในหลักสูตร
 • บุกถ้ำมังกร : การเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานที่ประกอบกิจการจริง ของผู้ประกอบการชั้นนำ ที่เป็นต้นแบบในการ Scale ธุรกิจอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศ
 • DDT (Dragon's Den Trip) : ไม่ใช่แค่การดูงานทั่วไป แต่คือการเข้าไปนั่งคุยกับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมสายสัมพันธ์เพื่อพวกเราชาว 2morrow Scaler เท่านั้น
 • Domestic DDT
 • Workshop : What We learn form Scaler
 • Workshop : สุมหัวคิด สร้างธุรกิจในแบบ Scaler
 • โสเหร่ : รู้จักเหล่า Scaler เพื่อนร่วมรุ่นมากขึ้นผ่านกิจกรรม
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ (Night Activities)
 • หลากหลาย Workshop การลงทุน ความคิดสร้างสรรค์ และการขยายธุรกิจ

วิทยากรกิติมศักดิ์

พร้อม Special Guest

ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงอีกมากมาย

     ทางหลักสูตรได้เรียนเชิญเหล่า SCALER (วิทยากร) ชั้นนำกว่า 26 ท่าน ที่เป็นต้นแบบความคิด ผู้ทรงคุณวุฒิ นักบริหาร นักปฏิบัติ นักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งใน และต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจ ลงมือทำขยาย และพัฒนาธุรกิจและการลงทุน อันจะเป็นหัวหอกสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต

2morrow Scaler

35 Videos