0

บุกถ้ำมังกร#4 : Set Group

1. คุณวุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล โสเหร่ #6 จุดแข็ง/สิ่งที

0

บุกถ้ำมังกร#3 : BGRIM

โอกาสดีๆที่แทบหาไม่ได้ที่จะได้ฟังข้อคิดจากคุณ Harald Li

0

บุกถ้ำมังกร#2 : BTS

คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรรมการ บริษัทระบบขนส่งมวลชนก

0

บุกถ้ำมังกร#1 : 2morrow Group

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิต จากวิศวก