ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหาร ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ รุ่นที่ 3
(2morrow Scaler#3)
พบกันวันเปิดหลักสูตรวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
ที่ C asean ชั้น 10 CW Tower ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.

#2morrowScaler #3rdBatch

2morrow Scaler … Beyond Frontier!

There’s a world out there. Conquer it!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
USAThailand