บุกถ้ำมังกร#4 : Set Group

 In บุกถ้ำมังกร

1. คุณวุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล โสเหร่ #6
จุดแข็ง/สิ่งที่ควรปรับปรุง
– คนของคุณรักการแข็งขันแค่ไหน
– คุณลงทุนกับการพัฒนาคนของคุณแค่ไหน
เก่ง+ขยัน : เก่งมาก ขยันมาก = Support
: เก่งมาก ขยันน้อย = Assignment
: เก่งน้อย ขยันมาก = Coach
: เก่งน้อย ขยันน้อย = Command
Empower Your People
– Communication ฟังและถาม
– Challenge วัดผลได้เชื่อมถึงมีTimeline
– Coaching การดึงศักยภาพ+โอกาส

2. คุณ ประพันธ์ เจริญประวัติ บุกถ้ำมังกร #4
Scaling A Bussiness
– การใช้ประโยชน์จากตลาดทุน
; เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน
; ภาพรวมตลาดทุนไทย
ยกตัวอย่าง Let&Relax สปา
Branding เป็นเรื่องสำคัญ
ยกตัวอย่าง บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เช่น After you , JWD Group , ช.การช่าง
ตลาดMAI มีอยู่ 156 บริษัทสูงสุดในอาเซี่ยน
– ตลาดทุนไทยมีสภาพคล่อง
– บริษัทจดทะเบียนไทยเป็นบริษัทระดับโลก
: AOT
: BDMS
: MINORS

3. คุณรพี สุจริตกุล
” Bitcoin ไม่ใช่เป็นสิ่งชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ”

รู้จัก เข้าใจInitial Coin Offering (ICO)
– ICO เป็น ถนน ให้ ผู้ระดมทุน และ ผู้ลงทุน มาเจอกันโดยตรง ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง

รู้จัก พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
– รู้จักสินทรัพย์ดิจิทัล
– กิจกรรมที่ถูกกำกับดูแลภายใต้ พ.ร.ก.
– การระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
– การให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

4. คุณอนัณทินี จิตจรุงพร โสเหร่ #7 ”เสน่ห์สร้างโลก”
– หาข้อดีของตัวเอง อย่าเอาคุณ สมบัติพื้นฐานมาเป็นจุดแข็งของตัวเอง ให้หาความต่าง
– ชัดเจนว่าต้องทำอะไร หาตัวเองให้เจอ
– เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
USAThailand